Propozice

Propozice

Myslíš, že máš ještě hodně sil? Běháš rád?

Devátý ročník běžeckého závodu se koná pod záštitou obce Dehtáře. DEHTÁŘSKÁ 10° - varianty na 5, 10 a 20 km jsou určeny pro širokou veřejnost všech věkových a výkonostních kategorií. Vyhrává opravdu každý, ten nejlepší soudek piva nebo běžeckou obuv a nebo i něco víc ;), ti pomalejší medaili s překvapením a všichni především pocit z vítězství nad sebou samým. V ceně startovného je občerstvení během i po závodu včetně pivo/limo, klobásy, oficiální tričko závodu… Sprchy jsou k dispozici v zázemí RS Kletečná. Trať je vedena kopcovitými kouty Vysočiny po zpevněných cestách a asfaltkách. Přijďte se proběhnout a udělejte tak něco pro své zdraví. Pokud jste líní, přijďte alespoň fandit nebo pomoci s organizací.

Propozice závodu

Název závodu
Dehtářská 10°

Pořadatel
Závod Dehtářská 5/10/20 pořádá EndorFun z.s., sídlo: Dehtáře 4, 393 01 Pelhřimov

Datum konání
22.4.2023

Místo registrace závodníků, startu a cíle
Areál rekreačního střediska Kletečná, sobota 22.4.2023 od 12:00-13:30. start závodu na 20km je ve 13:45 a na 5 a 10km ve 14:00.

Závod
Závodníci jsou hodnoceni dle startu ze startovní brány do průběhu cílové rovinky pomocí čipové technologie. Start je smíšený

Vyhlášení
Vyhlášení vítězů proběhne po závodu v 16:00 a 16:30 hod

Technické zázemí

V areálu je zajištěné bezplatné parkování. bezplatná wifi je k dispozici v rámci areálu RS Kletečná. Areál disponuje i ubytováním a restaurací. Více na www.zelivka.com

Startovní balíček

Během závodu je na kontrolních bodech trati zajištěno pro závodníky občerstvení (ovoce, nápoj). V rámci startovného má k dispozici každý z účastníků nárok na občerstvení v cíli (pivo/limo, klobása). Dále je v rámci startovného zajištěno zázemí, teplá sprcha a medaile

Registrace do závodu

Registrace do závodu probíhá od 22.1.2023 do 20.4.2023

Účastník registrovaný v období 22.1.2023-20.4.2023 obdrží startovní číslo, občerstvení v cíli i na trati, možnost využít zázemí RS Kletečná včetně sprch. Registrace do závodu probíhá výhradně elektronicky pomocí registračního formuláře, který je umístěn na stránce www.dehtarska10.cz. Lhůta pro zaplacení startovného 350kč je stanovena do 20.4.2023. Pokud nedojde k připsání částky na účet do této doby nebo k zaslání potvrzení o převodu emailem uvedeným na webových stránkách, dojde ke zrušení registrace.Mimořádně lze domluvit jinak.

Registrace v místě a den závodu je možná pouze za daných podmínek. Pořadatel závodu si vyhrazuje právo registraci uzavřít nebo upravit podmínky registrace, pokud to bude vyžadovat situace (např. předčasné naplnění limitu závodníků, zkrácení lhůty pro zaplacení apod.) Zaplacené startovné se nevrací, dá se pouze směnit, prodat či převést na jiného závodníka. V případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen závod přerušit, uzavřít nebo zrušit start, se startovné nevrací. OSOBA MLADŠÍ 15 LET MUSÍ DOLOŽIT SOUHLAS S ÚČÁSTÍ V ZÁVODĚ SVÝM ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM.

Průběh závodu
Závodník vybíhá z místa startu, do cíle musí doběhnout přes kontrolní body ve stanoveném časovém limitu 2 hodiny pro D5,D10 a 2:45 pro D20! Závodník běží po značkách a zpevněných lesních cestách podle pevně stanovené a značené trasy Dehtářské 5/10°/20, k navigaci smí použít jakoukoli mapu, buzolu, kompas nebo gps navigaci. Tempo běhu, strategii odpočinku, pití si volí závodníci sami podle aktuální fyzické a psychické situace. Každý závodník musí mít po celý závod viditelně umístěné startovní číslo. Je zakázáno použít k přesunu cizí předmět (automobil, motocykl, traktor, osla atd).

Kontrolní stanoviště a měřící zařízení:
Všichni závodníci startují hromadně na základě akustického signálu. Dále každý závodník musí proběhnout kontrolními stanovišti. Čas je měřený od proběhnutí startu po průběhu závodníka cílovou čarou a dle toho je sestaveno výsledné pořadí.

Doporučená výbava
Dostatek tekutin, nabitý mobilní telefon, věci na převlečení, finanční hotovost na jídlo.

Obecná pravidla závodu.